Vi definerer POLST således:

Patient

Og

Lægebeslutninger for den

Sidste

Tid

Patient – er habile patienter og plejehjemsbeboere, som har en kendt sygdom som f.eks. kræft, KOL eller hjertesygdom, i alvorlig grad, eller er generelt svækkede pga. alder. Patienten skal være 18 år eller derover, forstå, tale, læse og skrive dansk

Og – understreger at patienten i fællesskab med lægen træffer beslutning om den rette behandling for den sidste tid

Lægebeslutninger – betyder at lægen er eksperten i diagnosen og vil støtte og rådgive patienten om valgmuligheder, fordele, ulemper og usikkerheder. Ud fra patientens værdier og ønsker, træffes den beslutning, som bedst passer til patientens ønsker for den sidste tid

Sidste Tid – Vi ved ikke, hvornår forværring af helbredet kommer, men at den kommer, og at livet har en grænse. Derfor er det vigtigt, at alvorligt syge patienter, eller patienter der er svækket pga. alder, på forhånd får taget stilling til, hvad de ønsker, at der skal ske, hvis de bliver så syge, at personale og pårørende ikke længere kan komme i kontakt med dem.

POLST dokumentet handler om at fremme kommunikation mellem sundhedsprofessionelle, patienter og plejehjemsbeboere om ønsker for behandling for den sidste tid.

Lægen er ekspert i diagnosen, patienten er ekspert i sit eget liv. Derfor er beslutninger om den rette behandling for den sidste tid, beslutninger som patienten og lægen tager i fællesskab.

POLST dokumentet handler om at hjælpe patienten med på forhånd at tage stilling til, hvad de ønsker, at der skal ske, hvis de bliver så syge, at personale og pårørende ikke længere kan komme i kontakt med dem. På den måde sikres, at patientens ønsker for den sidste tid er kendte og dokumenterede.

POLST dokumentet er et samarbejde, hvor patienten og lægen sammen træffer beslutninger om plan for behandling for den sidste tid ved at tage højde for såvel den faglige, videnskabelige viden som patientens værdier og personlige ønsker

POLST (Patient Og Lægebeslutninger for den Sidste Tid) er inspireret af det amerikanske POLST (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment). 

Close Menu