Afklaring af patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tid

POLST dokumentet er ikke et nyt fænomen. Det amerikanske POLST (Physician Order for Life-Sustaining Treatment) dokument har eksisteret siden 1995 og bruges i dag i det meste af USA. De seneste år er der i det danske sundhedsvæsenet også blevet større fokus på, at valg af behandling er et samarbejde, hvor patienten og lægen sammen træffer beslutninger ud fra såvel den videnskabelige faglige viden, som patientens værdier og ønsker.

Det danske POLST dokument er baseret på tre forskellige versioner af det amerikanske POLST dokument og tilpasset danske forhold. Det har været vigtigt lige fra starten af projektet at understrege, at dette er et patientdokument, og patienter har været/er med i alle trin af projektet.

Regeringen vedtog  i marts måned 2018 en ændring af sundhedsloven. Lovændringen giver øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning.

Formålet med POLST projektet er at udvikle og afprøve et dokument, der kan hjælpe med at sikre, at patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for behandling og forsøg på genoplivning, ved evt. hjertestop, i den sidste tid er kendte og dokumenterede.

Nyttige links

www.cffb.dk
www.etiskraad.dk
polst.org

Close Menu