Afklaring af patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tid

Vi gik i gang med pilot projektet 1.11.2017.

Inklusionskriterier er:

     ·        Patienter med en kendt sygdom som f.eks. kræft, KOL eller hjertesygdom, i alvorlig grad, eller patienter, der er generelt svækket  pga. alder

     ·        Habil, 18 år eller derover, forstår, taler, læser og skriver dansk

Som udgangspunkt medtages 10 patienter fra 2 sengeafdelinger, 10 patienter fra hjemmepleje/lægepraksis i 2 kommuner og 10 plejehjemsbeboere fra 2 plejehjem, i alt 30 patienter.

Pilot projektet forventes afsluttet juni 2018

Close Menu