Afklaring af patienter og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tidPatientautononi og ønsker for akut behandling i den sidste tid

Close Menu