Afklaring af patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tid

Der er i disse år fokus på at øge kvaliteten af pleje og behandling i den sidste tid, både med en bedre palliativ behandling, men også med at sikre, at patienter og plejehjemsbeboere inddrages i beslutningerne. Som beskrevet i en udtalelse fra Det Etiske Råd (december 2016) oplever både patienter og sundhedsprofessionelle, at der ofte ikke er kendskab til patienters og plejehjemsbeboeres ønsker, hvilket i akutte situationer kan resultere i uønsket behandling som f.eks. forsøg på genoplivning. Regeringen vedtog  i marts måned 2018 en ændring af sundhedsloven. Formålet med lovændringen er at give øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning.

I en landsdækkende undersøgelse arbejdes der på at udvikle og afprøve et dokument, der kan hjælpe med at sikre, at patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for behandling og forsøg på genoplivning, ved evt. hjertestop, i den sidste tid er kendte og dokumenterede. Formålet med undersøgelsen er at afprøve POLST (Patient og Lægebeslutninger for den Sidste Tid) dokumentet og dets mulighed for anvendelse. Projektet er inspireret af det amerikanske POLST (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment) dokument.

POLST dokumentet er relevant for patienter med en kendt sygdom som f.eks. kræft, KOL eller hjertesygdom, i alvorlig grad, eller patienter, der er generelt svækkede pga. alder. Det handler om, at der på forhånd tages stilling til, hvad patienten ønsker, at der skal ske, hvis patienten f.eks. bliver bevidstløs eller får hjertestop.

Et POLST dokument udfyldes efter en samtale mellem patienten (evt. pårørende) og den praktiserende læge eller behandlende sygehuslæge. Tilstand, prognose, behandlingsmuligheder, behandlings-konsekvenser og patientens værdier og ønsker diskuteres, og sammen nås en beslutning om, hvorvidt der ved forværring skal gives fuld behandling eller udvalgt behandling, ud over den lindrende behandling.

I projektet testes en dansk POLST model på sengeafdelinger, i lægepraksis/hjemmepleje og på plejehjem. Deltagende patienter og personale, plejehjemsbeboere og pårørende fra både pilottest og storskalatest får efterfølgende udleveret et spørgeskema med både strukturerede spørgsmål og mulighed for at skrive kommentarer. Semistrukturerede interview gennemføres med et strategisk udvalg af deltagende personale og patienter, plejehjemsbeboere og pårørende. Alle deltagende patienter og plejehjemsbeboere følges til de dør, eller i to år, og der registreres, hvilken behandling de har fået i den periode, og om det er i overensstemmelse med deres ønsker. Pårørende vi endvidere blive kontaktet efter to år for at få deres oplevelser af, om patientens ønsker blev fulgt. 

Projektet ledes af lektor Hanne Irene Jensen, Sygehus Lillebælt/Syddansk Universitet i samarbejde med forskningsansvarlig overlæge Hans-Henrik Bülow, Holbæk og ph.d.-studerende Lone Tuesen, Vejle Sygehus.

Projektet forventes at kunne danne grundlag for udbredelse af en tilrettet dansk POLST model til kommuner og sygehuse i hele landet, hvilket vil øge kendskabet til den enkelte patient og plejehjembeboers ønsker  og dermed også muligheden for, at deres ønsker indfries, for behandling og forsøg på genoplivning, ved evt. hjertestop.

Close Menu