Afklaring af patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tid

POLST pilottest, som forløb i forskellige dele af Danmark, blev godt afsluttet i juli 2018.

Ialt blev der inkluderet 25 deltagere.

Storskalatest blev sat i gang i august 2018, på ialt 15 sites, der repræsenterer fire regioner og består af sygehusafdelinger, lægepraksis og plejehjem. Planen er, at inkludere op til 300 patienter.

Close Menu