Afklaring af patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tid

POLST pilottest, som forløb i forskellige dele af Danmark, blev godt afsluttet i juli 2018.

Ialt blev der inkluderet 25 deltagere.

Storskalatest blev sat i gang i august 2018 på 15 sites, der repræsenterer fire regioner og består af sygehusafdelinger, lægepraksis og plejehjem. Der er inkluderet 95 patienter, som indgår i det opfølgende projekt:

 

Patientautonomi og ønsker for akut behandling i den sidste tid

En opfølgning på POLST projektet blev opstartet i maj 2020 af ph.d. studerende Mette Aaby Smith. Projektet består af 4 delprojekter: 

1. 2 års opfølgning på patienter/plejehjemsbeboere inkluderet i POLST projektet.

2. Interviews med pårørende til patienter/plejehjemsbeboere inkluderet i POLST projektet.

3. Årsager til afvisning af patienter til intensiv terapi

4. Spørgeskemaundersøgelse blandt Region Syddanmarks læger omkring samtalen om behandling i den sidste tid

 Projektet forventet afsluttet i april 2023.

Close Menu