Afklaring af patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tid

Storskalatest blev sat i gang i august 2018.
Inklusionskriterier er:
  • Patienter med en kendt sygdom som f.eks kræft, KOL eller hjertesygdom, i alvorlig grad, eller patienter, der er generelt svækket pga. alder.
  • Habil, 18 år eller derover, forstår, taler, læser og skriver dans

15 sites, der repræsenterer fire regioner og består af sygehusafdelinger, lægepraksis og plejehjem, inkluderer op til 300 patienter. Første del af storskalatest (samtaler, udfyldelse af POLST dokumenter, spørgeskemaundersøgelse og interview) forventes afsluttet i løbet af 2019.

I 2019/2021 gennemføres 2-års follow-up af patienter for at undersøge, om deres ønsker for behandling er blevet imødekommet, og pårørende kontaktes mhp. at undersøge deres oplevelser.

Close Menu