Medlemmer i styregruppe

Styregruppen har ansvar for, at projektet gennemføres i henhold til projektbeskrivelsen.

Styregruppen består af:

1. Projektleder, ph.d. Hanne Irene Jensen

2. Ph.d. studerende Lone Doris Tuesen

3. Forskningsansvarlig overlæge, Hans-Henrik Bülow

Close Menu